Duistere geesten | Henri Van Nieuwenborgh | Spanning

Voorzijde omslag van Duyistere geesten van Henri Van Nieuwenborgh

Duistere geesten: Afdaling recht naar de hel

Maxime Deschamps is de enige zoon van twee veelver­dieners, een gynaecologe en een neurochirurg.  Max heeft het intellect van hen meegekregen en is hoogbegaafd. Zijn hoog IQ knelt echter als een schoen die te klein is.  Omdat hij noch hobby’s noch vrienden heeft, verdiept hij zich in de boeken van zijn papa en raakt hij gefascineerd door de hersenen,  de hoofdcomputer van elke mens.

Tijdens zijn opleiding tot arts wordt hij hevig verliefd op Ella Van de Velde, een jonge ambitieuze vrouw.  Wanneer zij tijdens een business training, georganiseerd door haar werkgever, valt voor de charmes van een andere man slaan bij Maxime de stoppen door en kapt hij met alle deontologische regels. Wat volgt kan best omschreven worden als een afdaling recht naar de hel.

Bestel Duistere geesten snel en geniet van deze spannende uitgave.

Henri Van Nieuwenborgh

Henri Van Nieuwenborgh werd geboren in Aalst (1951). Heel zijn professionele carrière bleef hij  actief in de financiële wereld.  Hij was directeur bij Credit Lyonnais België, Bank Nagelmackers en Delta Lloyd. Vanaf zijn pensionering in 2012 werd hij schrijver, een droom die hij al lang koesterde. Na de romans De Bankier, Vals Glazuur en Zwarte Wol profileerde hij zich als dichter met de bundel Beroemd Gezelschap. Met de geschiedenis van de Familie De Vis en Littekens, een naslagwerk over de misdaden van de Bende van Nijvel, zette hij een stap naar het non-fictie genre. Duistere geesten is opnieuw een thriller die de lezer niet meer loslaat.

De Bankier | Henri Van Nieuwenborgh | thriller

De bankier een thriller van Henri Van Nieuwenborgh, dit is de voorzijde

Interview met Henri Van Nieuwenborgh (uit Affligem) over ‘De Bankier’

Einstein zei het al: ‘Fantasie is belangrijker dan kennis’

Waar gaat ‘De Bankier’ over?

Steven is een ervaren account manager bij een grote, internationale bank. Op privévlak komt hij in de problemen als hij een relatie begint met een collega die al samenwoont met een Ier, die banden blijkt te hebben met een terreurorganisatie. Op professioneel vlak raakt Steven ook in woelige wateren met de financiering van een dubieuze olietransactie en met enkele belangrijke kredietdossiers die beginnen te wankelen. Het bijzondere aan deze roman is dat deze verschillende verhaallijnen allemaal in elkaar gaan ‘klikken’. De roman kan ik het best omschrijven als een financiële thriller met een liefdesverhaal.

Wanneer besloot u het boek te schrijven?

Ik ben sinds ongeveer 2 jaar met prepensioen. De omschakeling van een actieve beroepsbezigheid (ik was zeteldirecteur en later directeur van de Kredietafdeling) naar het pensioen was toch niet zo eenvoudig. Plots ontdekte ik dat mijn wereld zich beperkte tot een gesprek met de postbode of de buurman, terwijl ik eerder met de topindustriëlen van België samen zat, lid was van het Kredietcomité van de bank en leiding gaf aan een veertigtal personen. Omdat ik mijn wereld opnieuw wou verbreden, heb ik dan besloten om dit boek te schrijven. Opnieuw zat ik, zij het in mijn fantasie, in die wereld van financiën en intriges.

Iedere keer als de inspiratie er was, kon ik me afzonderen en schrijven. Meestal was dat ’s morgens of ’s avonds laat. Het schrijven ging vrij vlot, ik heb er een jaar over gedaan. Uiteraard was er later nog genoeg redactiewerk, zoals bij alle boeken.

Wat hoopt u te bereiken met dit boek?

Wat uiteindelijk elke schrijver beoogt: dat er zoveel mogelijk mensen ‘De Bankier’ lezen. Dankzij het boek heb ik wel nieuwe, interessante mensen leren kennen en ook contact kunnen heropnemen met sommigen die ik uit het oog verloren was.  Dat is alvast een doel dat nu al bereikt is.

Wat is de mooiste reactie die u kreeg?

Mijn uitgever die mij meedeelde dat De Bankier opgegeven was voor de AKO-literatuurprijs. Ook leuk vond ik de reactie van mijn schoonzus. Ze schreef dat ik voor haar ‘de man van het jaar’ was, omdat ik er in geslaagd was om de ganse familie aan het lezen te krijgen. Een bestuurder bij een grote Belgische bank schreef me en ik citeer letterlijk: ‘zowel van vorm, inhoud als onderliggende psychologie een puik werk.’

Gaat u nog meer boeken schrijven?

Absoluut, zolang de inspiratie blijft komen tenminste. Ik ben momenteel begonnen met het schrijven van een roman over een familie die een internationale speler is in de baggerwereld. Aandelenkwesties, familievetes, miljardencontracten, piraterij etc zullen aan bod komen, maar veel meer kan en wil ik er nog niet over zeggen. ‘Fantasie is belangrijker dan kennis‘ zei Einstein. Al heb ik zowel kennis als fantasie nodig om dit boek te kunnen voltooien.

Welke boeken leest u zelf graag?

Ik lees veel en houd van verschillende boeken. Maar mijn voorkeur gaat uit naar Vlaamse en Nederlandse auteurs. Zo lees ik bijna alle boeken van Jeroen Brouwers, Herman Koch, Herman Brusselmans en  Tom Lanoye.

Zijn die invloeden ook in uw eigen werk te vinden, denkt u?

Volgens mij niet. ‘De Bankier’ is geschreven in mijn eigen stijl. Typisch is dat ik veel korte zinnen gebruik, treffende adjectieven heb aangebracht, en veel levendige en realistische beschrijvingen geef. Ik probeer verder moeilijke onderwerpen toegankelijk te maken.

Wat verwacht u van dit jaar?

Toen ik jong was, dacht ik dat alles nog zo’n duizend jaar zou duren. Toen ik 40 jaar werd, zei ik: ‘Ach zolang als je theoretisch je leeftijd nog kunt vermenigvuldigen met 2 dan is er niets aan de hand.’ Ondertussen ben ik er 68 en hoop vooral dat ik gezond blijf, zowel van lichaam als geest. Wat ‘De Bankier’ betreft: ik hoop vooral dat veel mensen het boek zullen lezen. Echt blij zou ik zijn als het boek verfilmd zou worden. Ik ben ervan overtuigd dat het boek zich daar bijzonder goed toe leent. Verder … stel dat ik een prijs zou winnen, of een nominatie zou krijgen, voor het boek … dan trakteer ik op champagne!’

 

De tweede triller van Henri Van Nieuwenborgh is Vals glazuur.
Twee jaar geleden verscheen er een mooie dichtbundel van zijn hand: Beroemd gezelschap

Zwarte wol | Henri Van Nieuwenborgh | Spanning

Omslag van Zwarte wol van de auteur Henri Van Nieuwenborgh

Zwarte wol: macht, geld en liefde

Henri Van Nieuwenborgh schreef Zwarte wol na zijn succesvolle thriller Vals glazuur.

Met 15 miljoen ‘spaargeld’ heeft Louis een gepensioneerd breigoedfabrikant een probleem op te lossen. De Belgisch staat is op zoek naar ‘spaargeld’ dat op buitenlandse banken staat geparkeerd. Louis heeft een probleem want de Luxemburgse banken hebben straks geen bankgeheim meer.

Dit geld moet Louis nuttig besteden anders komt de belastingdienst als verrassing met een forse boete. Maar wat is nuttig in dit verband.

Marek is een Poolse portier van de discotheek ‘The Stones’ die geregeld contact heeft met de verpleegster in de serviceflat van Louis. De Italiaanse baas van deze discotheek, Marco Leone, krijgt nog een veel geld van de Pool. Deze gokschuld liep Marek op in de disco die doordeweeks een illegaal gokhuis is. Marco Leone sommeert Marek om de schuld snel in te lossen. Marek ziet dan ook geen andere mogelijkheid om bij Aleksandr, wat later een maffia baas bleek te zijn, wat geld te lenen. Marek liet zich zo met allerlei illegale praktijken in zoals drugssmokkel, vrouwenhandel.

Aleksandr is ook de uitbater  van enkele speelhallen en casino’s. Als hij van Marek hoort dat bij de discotheek geregeld illegaal gegokt wordt vraagt dit om maatregelen.

In Zwarte wol draait alles om macht, geld en liefde.

Auteur

Henri Van Nieuwenborgh, geboren in Aalst in 1951 en sinds 1978 woonachtig in Affligem. Studeerde af aan de Hogeschool en stapte in de bankwereld in 1974 na het vervullen van de toen obligate dienstplicht. Heel zijn professionele carrière bleef hij actief in de financiële wereld, eerst als account manager  en later als directeur bij Credit Lyonnais België, Bank Nagelmackers en Delta Lloyd.

Na zijn pre-pensionering, zo’n vijf jaar geleden, werd hij schrijver, een droom die hij al lang koesterde maar waarvoor de tijd hem ontbrak. In 2012 debuteerde hij met De Bankier, een thriller met liefdesavontuur. Twee jaar later volgde Vals glazuur.

Vals glazuur | Henri Van Nieuwenborgh | Spanning

Omslag van de thriller Vals glazuur van Henri van Nieuwenborgh

Vals glazuur: smeuïg, vol intriges, schandalen en schokkende gebeurtenissen

William en Edmond Claeys zijn bekende Vlaamse zakenmannen. De twee broers staan aan het hoofd van een baggerbedrijf dat zowel nationaal als internationaal succesvol opereert. Hun levens en dat van hun gezinnen worden gedomineerd door rijkdom en zakelijke successen. Op privégebied is echter een ommekeer gaande. Donkere wolken pakken zich samen boven de eens zo wolkeloze horizon van de familie Claeys.

William, de rustigste van de twee broers, is weduwnaar. Na de dood van zijn vrouw is hij alleen gebleven. William is nog geen zestig jaar oud en maakt zich soms zorgen over de toekomst. Wil hij de rest van zijn leven van een relatie verstoken blijven? Zal hij nooit meer een vrouw liefhebben? De aandacht van William gaat in de eerste plaats naar het bedrijf uit. Hij beseft dat hij zijn kroost verwaarloost maar het werk gaat nu eenmaal voor.

Zijn oudste zoon Tom redt zich wel. Tom is een serieuze student en zal zich ongetwijfeld ontpoppen tot een bedrijfsopvolger waar velen alleen maar van kunnen dromen. Nakomertje Marie van twaalf is een zorgenkindje. Het meisje wordt geplaagd door afschuwelijke nachtmerries waaruit ze schreeuwend ontwaakt. Marie doet soms schokkende uitspraken en af en toe lijkt het wel of haar dromen haar een blik in de toekomst gunnen. De nuchtere William probeert de bizarre uitspraken van Marie steeds zo snel mogelijk te vergeten. Hij zorgt ervoor dat zijn dochter kalmerende medicatie voorgeschreven krijgt en hoopt dat ze in de loop der jaren van haar nare dromen verlost zal worden.

Onberipelijke zakenman

Edmond Claeys komt op zijn omgeving over als een onberispelijke zakenman maar hij is wat minder onschuldig van aard dan zijn broer William. Zo deelt hij regelmatig het bed met studente Hanne. Edmond is getrouwd en heeft drie kinderen. Zijn veertienjarige dochter Margot is dikke vriendinnen met haar nichtje Marie. Margot is een lief meisje maar Edmond ziet geen opvolger in haar. Hij heeft zijn hoop gevestigd op zijn zoon David. Davids tweelingbroer Kurt is in de ogen van zijn vader maar een slappeling. David heeft wat meer pit maar ontpopt zich tot een onbetrouwbaar sujet. David is een naarling die zijn ware gezicht zorgvuldig voor zijn vader verborgen houdt. De jonge Marie komt op een afschuwelijke manier tot de ontdekking dat haar neef een monster is. Een wolf in schaapskleren.

Teloorgang van de familie

Een politieonderzoek vormt de inleiding tot een reeks gebeurtenissen die wellicht tot de teloorgang van de familie Claeys zullen leiden. Buiten zijn broer om heeft Edmond een belastingambtenaar omgekocht. De ambtenaar in kwestie viel door zijn buitensporige koopgedrag door de mand en heeft de gulle gever verlinkt. Edmond wordt gearresteerd op verdenking van corruptie. William is woedend. Hij is druk met een belangrijke zakendeal in Dubai en weet niet hoe hij het gedrag van zijn broer aan de clientèle moet verklaren.

Pech en eigen zwakheden

Er volgen meer ongelukkige voorvallen. Kurt Claeys probeert zelfmoord te plegen, een olieplatform blijkt niet stabiel te zijn en de maîtresse van Edmond ontpopt zich van een lieflijke studente tot een inhalige dame. Rampzalige gebeurtenissen volgen elkaar in razendsnel tempo op en de familie Claeys valt langzaam uiteen. De nachtmerries van Marie duren onverminderd voort. De familie gaat langzaam ten onder, deels door pech en deels door hun eigen zwakheden. Zal het doek vallen voor de familie Claeys of weten ze weer overeind te krabbelen? Is de familie hecht genoeg om samen alles te kunnen doorstaan of lost de familieband in het niets op?

Vals glazuur het tweede boek van Henri Van Nieuwenborgh

Vals glazuur is het tweede boek van Henri Van Nieuwenborgh. De personages in Vals glazuur zijn uiteenlopend en met name de duistere kanten van de familieleden zijn goed uitgewerkt. Van Nieuwenborgh durft de onsympathieke kanten van zijn personages te tonen met een schrijfstijl die recht voor zijn raap is. Vals glazuur biedt een smeuïg verhaal vol intriges, schandalen en schokkende gebeurtenissen waarmee Van Nieuwenborgh zijn debuut overtreft. Hij schreef ook een dichtbundel Beroemd gezelschap.
Bestel het nu. Meer spannende verhalen vindt u hier.

Beroemd gezelschap, Henri Van Nieuwenborgh

Beroemd gezelschap: dichtbundel van thriller auteur

Deze dichtbundel van Henri Van Nieuwenborgh bevat in het eerste deel gedichten over bekende mensen. Elk gedicht staat op zichzelf, een verband tussen deze beroemdheden bestaat er niet. Het betreft een bonte schakering van internationale figuren, bekende Vlamingen, levenden en doden.

Het tweede deel van deze bundel is een queeste naar liefde, wijsheid en geluk. Een weergave ook van de omzwervingen van een student, die zich Sir Henry noemde, tot de grijsaard die hij vandaag geworden is.

Maak kennis met de inhoud van Beroemd gezelschap:

Wilt u meer lezen over de Vlaamse dichter Henri Van Nieuwenborgh die ook een aantal spannende boeken schreef? Klik dan hier: Henri Van Nieuwenborgh.